Oranjerock Festivalreglement

Algemene regels:

 • – Alle aanwijzingen van het personeel en of gastheer, die verband houden met de huisregels, moeten direct opgevolgd worden. Klachten kunt u direct bij de organisatie melden.
 • – Gevonden voorwerpen dient u bij de bar in te leveren.
 • – Consumpties (alleen drank) dient u met muntjes te betalen


Leeftijd

Voor de Oranjebrink geldt een leeftijdsgrens van 18 jaar en ouder. Voor Oranjerock geldt geen leeftijdsgrens. Bezoekers zijn verplicht om zich te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatieplicht (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs). Indien je geen legitimatiebewijs bij je hebt, indien hier om wordt gevraagd, kan je worden geweigerd tot het evenement, zonder teruggaaf van entreegelden.

Toegangscontrole
Iedere bezoeker kan bij het betreden van het evenement worden gecontroleerd door een (veiligheids) medewerker. Het is toegestaan om te verzoeken de controle door een medewerker van het zelfde geslacht uit te laten voeren. Het volledig weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd, zonder teruggaaf van entreegelden. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

Het is verboden om:

 • – Drugs in bezit te hebben, te gebruiker of te verhandelen.
 • – Wapens, of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden in bezit te hebben.
 • – Diefstal of vernielingen te plegen
 • – Goederen te verhandelen of te helen (gestolen goederen verkopen).
 • – Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 • – Discriminerende opmerkingen te maken.
 • – Door woord of gebaar iemand seksueel te intimideren.
 • – Beledigingen te uiten (aantasten van iemands eer en goede naam).


Het is niet toegestaan om:

 • – Drank mee naar buiten te nemen.
 • – Eigen drank mee naar binnen te nemen.
 • – Onder de 18 jaar alcoholische dranken te kopen en te nuttigen


De toegang kan geweigerd worden als u:

 • – Aangeschoten of dronken bent.
 • – De toegang eerder is ontzegd (ontzegging is gegeven). .
 • – Niet meewerkt aan controles op wapen en drugs.
 • – Op vertoon van geen (geldige) ticket.


Bij het plegen van misdrijven:

 • – Wordt u aangehouden en worden relevante goederen (drugs/wapens) in beslag genomen.
 • – Wordt u direct overgedragen aan de politie.
 • – Doen wij aangifte of dienen een klacht in.


Bij niet naleven van onze huisregels:

 • – Wordt u direct verwijderd en zal  u (eventueel) de toegang ontzegd worden.